Oferta kancelarii skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców, a także jednostek samorządu terytorialnego zarówno w formie stałej jak i doraźnej, m.in. w zakresie udzielania porad prawnych, zastępstwa przed sądami i organami administracji publicznej, opracowywania i opiniowania umów oraz sporządzania pism procesowych i opinii prawnych.

Klienci indywidualni

Oferta skierowana do osób indywidualnym polega m.in. na reprezentowaniu klientów we wszelkich sprawach sądowych, egzekucyjnych oraz sądowo administracyjnych, a także na udzielaniu doraźnej pomocy w formie porad lub opinii prawnych.
Więcej

Przedsiębiorcy

Oferta skierowana do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w każdej formie organizacyjno-prawnej, polegająca na kompleksowej obsłudze prawnej podmiotu oraz doraźnej pomocy w formie porad lub opinii prawnych.
Więcej

Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje

Oferta skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, urzędów oraz organów administracji rządowej, samorządowej, a także państwowych i samorządowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, polegająca na kompleksowej obsłudze prawnej danego podmiotu.

Więcej

Klientom oferuję profesjonalną usługę, w szczególności w zakresie :

  • prawa rodzinnego
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawa spadkowego
  • szeroko rozumianego prawa cywilnego w tym m.in. prawa nieruchomości i odszkodowań
  • prawa medycznego
  • prawa handlowego i gospodarczego
  • prawa administracyjnego oraz samorządowego
  • upadłości konsumenckiej