Oferta

Oferta kancelarii skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego zarówno w formie stałej jak i doraźnej, m.in. w zakresie udzielania porad prawnych, zastępstwa przed sądami i organami administracji publicznej, opracowywania i opiniowania umów oraz sporządzania opinii prawnych. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi poczynając od wszczęcia postępowania aż do wyegzekwowania od dłużnika należnych wierzytelności.

Radca prawny Joanna Mościcka - Białystok

Kancelaria specjalizuje się m.in. w dziedzinach:

  • prawa rodzinnego
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawa spadkowego
  • szeroko rozumianego prawa cywilnego w tym m.in. prawa nieruchomości oraz odszkodowań
  • odszkodowań komunikacyjnych
  • prawa medycznego w tym roszczeń za błędy medyczne
  • prawa handlowego i gospodarczego
  • prawa administracyjnego oraz samorządowego
  • upadłości konsumenckiej